chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 301 (22.09.2022)

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul: „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemului de management integrat al deșeurilor municipale prin înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Miercurea-Ciuc” în cadrul apelului de proiecte PNRR/ 2022/C3/S/I.1.A, componenta C3 – Managementul Deșeurilor, investiția I1. - Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune, subinvestiția I1.A. – Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar și valorii maxime eligibile a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 300 (22.09.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 43/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023-2025

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 299 (22.09.2022)

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul: „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemului de management integrat al deșeurilor municipale prin construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Miercurea-Ciuc” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, componenta C3 – Managementul Deșeurilor, investiția I1. - Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, subinvestiția I1.B. – Construirea de Insule Ecologice Digitalizate și valorii maxime eligibile a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 298 (13.09.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 43/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023-2025

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 297 (13.09.2022)

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 151/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul: „Reabilitarea exterioară a clădirii Primăriei”, din Municipiul Miercurea-Ciuc, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valorii maxime eligibile a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 296 (13.09.2022)

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 149/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul: „Reabilitarea clădirii Primăriei din str. Mihail Sadoveanu nr.4”, din Municipiul Miercurea-Ciuc, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valorii maxime eligibile a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 295 (13.09.2022)

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 150/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul: „Reabilitare și extindere/mansardare Casă de cultură municipală”, din Municipiul Miercurea-Ciuc, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valorii maxime eligibile a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 294 (06.09.2022)

privind restricționarea și închiderea circulației rutiere pe teritoriul municipiului Miercurea-Ciuc în timpul evenimentului Running Festival Csíkszereda powered by Skoda – în perioada 16–17 septembrie 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 293 (06.09.2022)

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 141/2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul: „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din Municipiul Miercurea Ciuc-Lot 1”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 292 (06.09.2022)

privind modificarea Art. 4 și înlocuirea Anexei nr. 3 a Hotărârii nr. 186/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare, aprobare a notei de fundamentare a investiției, cheltuielor legate de proiect precum și de aprobare descrierea sumară a investiției prin proiect cu titlul: "Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri în municipiul Miercurea-Ciuc" în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.2 și valoarea maximă eligibilă a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 291 (06.09.2022)

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 246/2022 privind predarea a trei grupe de nivel antepreşcolar, cu personalul aferent din cadrul Grădiniței „Cimbora” – aparținând Centrului social de educație antepreșcolară – din cadrul Direcției de asistență socială din cadrul Municipiului Miercurea-Ciuc, în structura grădiniței „Cimbora” care face parte din sistemul național de învățământ preuniversitar

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 290 (31.08.2022)

privind aprobarea acordării unei subvenții de hrană de la bugetul local al Municipiului Miercurea-Ciuc în favoarea Grădiniței „Napocska” din Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 289 (31.08.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 224/2021 privind aprobarea denumirii unor străzi în zona Szécseny din Municipiul Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 288 (31.08.2022)

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 187/2013 privind aprobarea Programului Municipal ,,Kori&Úszás”, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 287 (31.08.2022)

aprobarea acordării de despăgubiri proprietarilor autovehiculelor avariate în urma evenimentului produs în data de 09.06.2022 pe strada Eroilor

move_to_inboxDescarcă fișier