chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 337 (20.11.2023)

privind modificarea Art. 1. a Hotărârii nr. 68/2016 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiţia: „REABILITARE AUTOGARĂ”, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 336 (13.11.2023)

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Orbán Zsolt, de pe lista de candidați ai U.D.M.R. şi declararea ca vacant a locului deținut de acesta

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 335 (13.11.2023)

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru societatea GOSCOM S.A.

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 334 (13.11.2023)

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru societatea CSÍKI TRANS SRL

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 333 (13.11.2023)

privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea achiziționării a unor locuințe, situate în Aleea Șuta nr. 11

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 332 (13.11.2023)

privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea generală a societăților în care Municipiului Miercurea-Ciuc are calitatea de asociat sau acționar, pentru a lua măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 331 (13.11.2023)

în vederea aprobării modificării art. 4 din H.C.L. nr. 386/2022 privind aprobarea cofinanțării proiectului „Digitalizarea procesului de citire a contoarelor de apă la HARVÍZ S.A.”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 330 (13.11.2023)

privind aprobarea preţurilor și tarifelor locale de producere, distribuţie și furnizare a energiei termice în sistem centralizat practicate de către S.C. GOSCOM S.A. pe raza municipiului Miercurea - Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 329 (13.11.2023)

privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor spații-birouri din clădirea situată în P-ța Cetății nr. 1, în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zonă Metropolitană Ciuc - Asociația Csík Metropoliszövezet

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 328 (13.11.2023)

privind aprobarea punerii la dispoziția Distribuției Energie Electrică Romania SA (DEER) Sucursala Harghita, a unui teren aflat în proprietatea publică al municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 327 (27.10.2023)

privind desemnarea și mandatarea specială a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală al S.C. HARVÍZ S.A. în vederea aprobării alegerii membrilor și aprobării Contractelor de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație HARVÍZ S.A.

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 326 (27.10.2023)

privind modificarea Art. 1 al Hotărârii nr. 335/2020 privind desemnarea și mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc în Adunarea Generală al S.C. HARVÍZ S.A., cu modificările şi completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 325 (27.10.2023)

privind modificarea Hotărârii nr. 26/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024-2026

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 324 (27.10.2023)

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere nr. 1/02.08.2020, încheiat între Hortcop SRL și László Kert SRL, referitor la închirierea unui spațiu din construcția situată în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Pieții nr. 4/A

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 323 (27.10.2023)

privind aprobarea mandatării reprezentantului UAT Miercurea Ciuc să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Microregională ,,Alcsík” privind modificarea tarifelor pentru curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț

move_to_inboxDescarcă fișier