chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Határozatok

193-as számú határozat (2024.06.28)

a 316/2020-as kiegészített és módosított Határozat módosításának jóváhagyása

move_to_inboxLetöltés

192-es számú határozat (2024.06.28)

a Testvériség sugárút 18 szám alatt található, város magánvagyonát képező kereskedelmi felület versenytárgyaláson való bérbe adásáról

move_to_inboxLetöltés

191-es számú határozat (2024.06.28)

a villanyvezetékhálózat bővítése és felújítása céljából szükséges területek biztosításának jóváhagyására, a Villanyvállalat Rt. Javára

move_to_inboxLetöltés

190-es számú határozat (2024.06.28)

a C760/2023.07.12-es számú Csíki Székely Muzeummal kötött ügykezelési szerződés megszűntetésének a jóváhagyására

move_to_inboxLetöltés

189-es számú határozat (2024.06.28)

a 104/2011-es utólag módosított és kiegészített Határozat 1-es számú mellékletének módosítására, az Autóbuszpályaudvar Szervezeti és Működési Szabályzatáról szólóan

move_to_inboxLetöltés

188-as számú határozat (2024.06.28)

a kártérítés jóváhagyására a Szentlélek utcai temetőben 2023 július 26-án történt esemény nyomán

move_to_inboxLetöltés

187-es számú határozat (2024.06.28)

az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó területek használatba adásának jóváhagyásáról

move_to_inboxLetöltés

186-os számú határozat (2024.06.28)

a „Széndioxid kibocsátás csökkentése Csíkszeredában a Fenntartható mobilitási terv“ megnevezésű beruházás második fázisának megvalósítására a Központi Régió Program 2021-2027 keretén belül, valamint a második fázis önrész és nem elszámolható költségeinek jóváhagyó 124/2024-es határozat módosítására

move_to_inboxLetöltés

185-ös számú határozat (2024.06.28)

a csíkszeredai polgármesteri szakapparátus átszervezése, 2024. Augusztus 1-től kezdődően

move_to_inboxLetöltés

184-es számú határozat (2024.06.28)

a Csíkszereda Megyei Jogú Város Helyi Rendőrségének alapfizetését jóváhagyó 104/2022-es számú tanács határozat 1-es mellékletének változtatása és a 2-es mellékletének hatályon kivüli helyezése

move_to_inboxLetöltés

183-as számú határozat (2024.06.28)

a Csíkszeredai Megyei Jogú Város 2024-es évi költségvetését, illetve a 2025-2027-es periódusra vonatkozó becsléseket szabályozó 2024/24.-es számú Határozat módosításáról

move_to_inboxLetöltés

182-es számú határozat (2024.06.28)

a Megyei Sürgősségi Kórház övezeti rendezési tervének jóváhagyásáról Hargita Megye Tanácsa által kezdeményezve

move_to_inboxLetöltés

181-es számú határozat (2024.06.28)

a minimis támogatás jóváhagyásáról a Ride More Activity Center S.R.L. gazdasági társaság részére adócsökkentés formájában a Hunyadi János utca, 18D. sz., Csíkszereda megyei jogú város cím alatti épületre

move_to_inboxLetöltés

180-as számú határozat (2024.06.28)

a minimis támogatás jóváhagyásáról a Heineken Romania S.A gazdasági társaság részére adócsökkentés formájában a Hargita utca 86. sz., Csíkszereda megyei jogú város cím alatti épületre

move_to_inboxLetöltés

179-es számú határozat (2024.06.28)

a minimis támogatás jóváhagyásáról a Fenyő S.R.L. gazdasági társaság részére adócsökkentés formájában a Nicolae Bălcescu utca, 11 sz., Csíkszereda megyei jogú város cím alatti épületre

move_to_inboxLetöltés