chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

Országos korrupcióellenes stratégia

Integritási terv és a 2021–2025 közötti időszakra vonatkozó Országos Korrupcióellenes Stratégia (OKS) végrehajtásáért felelős személyek kijelölése Csíkszereda önkormányzatánál (2022/896-os sz. polgármesteri rendelet)

Az Országos Korrupcióellenes Stratégiával (OKS) 2021-2025 összhangban levő szervezeti integritási terv elfogadásáról szóló nyilatkozat (2022/461-es sz. polgármesteri rendelet)

Mezei Viola köztisztviselő kinevezése a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló 2001/544-es sz. törvénynek Csíkszereda önkormányzatánál történő alkalmazásáért felelős személynek (2023/166-os sz. polgármesteri rendelet)

OKS jelentés 2022

OKS jelentés 2021

OKS jelentés 2020

OKS jelentés 2019

A korrupciós kockázatok és gyenge pontok azonosítása és a korrekciós intézkedések meghatározása 

A 2016–2020 közötti időszakra vonatkozó Országos Korrupcióellenes Stratégia végrehajtására vonatkozó integritási terv (2019/780-as sz. polgármesteri rendelet)

A 2016–2020 közötti időszakra vonatkozó Országos Korrupcióellenes Stratégia végrehajtásáért felelős személyek kinevezése Csíkszereda önkormányzatánál (2019/422-es sz. polgármesteri rendelet)

A 2016–2020 közötti időszakra vonatkozó Országos Korrupcióellenes Stratégia végrehajtásáért felelős személyek kinevezése Csíkszereda önkormányzatánál (2018/1037-es sz. polgármesteri rendelet)

A 2016–2020 közötti időszakra vonatkozó Országos Korrupcióellenes Stratégia végrehajtásával foglalkozó munkacsoport megszervezéséről és működéséről szóló szabályzat 

Nyilatkozat a 2016–2020 közötti időszakra vonatkozó Országos Korrupcióellenes Stratégia alapvető értékeinek, elveinek, célkitűzéseinek és ellenőrzési mechanizmusának betartásáról Csíkszereda önkormányzatánál

A köztisztviselők és szerződéses alkalmazottak magatartási kódexe

A polgármester, az alpolgármesterek, a választott tisztségviselők és Csíkszereda polgármesteri hivatala szakapparátusának alkalmazottai megbízatásának vagy hivatalának gyakorlása során ingyenesen kapott javak értékelésére és leltározására szolgáló bizottság létrehozása

A közérdekű figyelmeztetések fogadásáért és megoldásáért felelős integritási figyelmeztetések megoldásával foglalkozó bizottság létrehozása (2018/740-es sz. polgármesteri rendelet)

Csíkszereda önkormányzati szintű belső irányítási ellenőrzési rendszere végrehajtására és fejlesztésére vonatkozó ellenőrzési intézkedések megállapítása (2018/370-es sz. polgármesteri rendelet) 

A belső irányítási ellenőrzési rendszer megvalósításának és fejlesztésének nyomon követésével, koordinálásával és módszertani irányításával foglalkozó bizottság szervezési és működési szabályzata Csíkszereda önkormányzatánál. 

A kockázatkezelési csoport szervezési és működési szabályzata 

Máthé Angela köztisztviselő kinevezése az összeférhetetlenségek és érdekellentétek megelőzéséért és ellenőrzéséért felelős személynek Csíkszereda önkormányzatánál (2018/1095-ös sz. polgármesteri rendelet) 

Máthé Angela köztisztviselő kinevezése a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló 2001/544-es sz. törvénynek Csíkszereda önkormányzatánál történő alkalmazásáért felelős személynek (2018/1094-es sz. polgármesteri rendelet)

A vagyon- és érdeknyilatkozatokra vonatkozó rendelkezések végrehajtásáért felelős személy kinevezése Csíkszereda önkormányzatánál (2018/1038-as sz. polgármesteri rendelet) 

Szőke Emőke köztisztviselő kinevezése a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságáról szóló 2003/52-es sz. törvénynek végrehajtásáért felelős személynek (2018/1093-as sz. polgármesteri rendelet)

Etikai tanácsadó kinevezése Csíkszereda önkormányzatánál (2021/1582-es sz. polgármesteri rendelet)

2023/190-es számú POLGÁRMESTERI RENDELET – A korrupció megelőzése Csíkszereda Városházán projekt keretében elfogadott operatív és rendszerprocedúrák.

Operatív eljárásrendek:
 1. Procedura operațională privind Consilierea etică a funcționarilor publici și a personalului contractual PO-POCA-01
 2. Procedura operațională privind Instruire, Conștientizare și Competență PO-POCA-02
 3. Procedura operațională privind Semnalarea preocupărilor PO-POCA -03
 4. Procedura operațională privind Conformitatea cu cerințele legale PO-POCA-04

Rendszerprocedúrák:
 1. Procedura de sistem privind avertizarea în interes public PS-POCA-01
 2. Procedura de sistem privind identificarea și evaluarea riscurilor PS-POCA-02
 3. Procedura de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale PS-POCA-03
 4. Procedura de sistem privind declararea cadourilor PS-POCA-04
 5. Procedura de sistem privind etica și integritatea pentru personalul din Primăria municipiului Miercurea-Ciuc și al serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc PS-POCA-05
 6. Procedura de sistem privind Interdicții după încheierea angajării în instituții publice (Pantouflage) PS-POCA-06
 7. Procedura de sistem privind Funcțiile sensibile PS-POCA-07
 8. Procedura de sistem privind Controlul informațiilor documentate PS-POCA-08
 9. Procedura de sistem privind Auditul intern PS-POCA-09
 10. Procedura de sistem privind Managementul riscurilor PS-POCA-10
 11. Procedura de sistem privind Semnalarea neregulilor PS-POCA-11
 12. Procedura de sistem privind Declararea averii și a intereselor PS-POCA-12
 13. Procedura de sistem privind Conflictele de interese PS-POCA-13
 14. Procedura de sistem privind Incompatibilitățile PS-POCA-14
 15. Procedura de sistem privind Comunicare PS-POCA-15, - conform Anexelor nr. 1-19, care fac parte integrantă din prezenta. /li>