chevron_right
Monitorul oficial local

Situația economică

O parte esențială a strategiei Municipiului Miercurea-Ciuc o constituie  lansarea și implementarea proiectelor/programelor care pot crea condițiile necesare pentru dezvoltarea unui municipiu favorabil dezvoltării afacerilor. Astfel de proiecte sunt: dezvoltarea unui parc industrial, dezvoltarea și funcționarea unui spațiu coworking și incubare, dezvoltarea și funcționarea unui spațiu de incubare industrială, facilitarea și sprijinirea dezvoltării de programe de formare, o strânsă cooperare cu structurile antreprenoriale locale.

Un element definitoriu al planurilor pe termen mediu și lung al Municipiului Miercurea-Ciuc este funcționarea eficientă a unui program complex de dezvoltare economică,  capabil să ofere un viitor atractiv pentru tinerii care au părăsit regiunea și pentru generația următoare, oferind în același timp o perspectivă competitivă pentru populația activă pe piața muncii de a lucra în regiune și de a opta spre sectorul privat față de sectorul public.


MIERCUREA-CIUC ÎN NUMERE

POPULAȚIA ȘI NIVELUL ANGAJAȚILOR

Defalcat conform vârstei (2022)

DATELE PRIVIND ANTREPRENORIATUL

În ultimii 7 ani pe care le-am analizat, indicatorii întreprinderilor s-au îmbunătățit în general, nu numai în pe teritoriul municipiului, dar și în zona metropolă. În continuare dorim să sprijinim creșterea întreprinderilor. 

În figura de mai jos linia subțire indică datele din anul 2015, iar cea groasă datele din anul 2022, liniile verde închis datele întreprinderilor care funcționează pe teritoriul municipiului, linia aurie indică datele cumulate privind zona metropolă. Indicatorii au crescut în mod proporțional, cu excepția rentabilității care a crescut cel mai mult în perioada vizată.