chevron_right
Monitorul oficial local

Indemnizație lunară pentru creșterea copilului cu vârstă între 2-3 sau 3-7 ani ( copil cu dizabilități)


Acte necesare pentru acordarea concediului şi indemnizației lunare pentru creşterea copilului pentru copil cu dizabilitate:

Reprezentantul legal (solicitantul) trebuie să aibă domiciliul/reşedinţa obligatoriu în Miercurea Ciuc

 • Cerere tip ANEXA nr.1 (Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului/ stimulentului de insrție/ sprijinului lunar și alocației de stat pentru copii);
 • Dovadă pentru suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului conform Certificat de Handicap). (Act adițional, Decizie, Dispoziție)
 • Certificat de Handicap; (original și copie xerox);
 • Copiile actelor de identitate ale părinţiilor; (original și copie xerox);
 • Copia Certificatului de căsătorie; (original și copie xerox);
 • Copia Certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul; (original și copie xerox);
 • Pentru plata indemnizației în cont bancar: Adeverința de la bancă va cuprinde exclusiv informații privind codul IBAN și numele titularului, conform legislației în vigoare privind prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal, iar solicitantul trebuie să fie titularul contului (original);
 • Declarație solicitant (TIP)
 • Declarație a celuilalt părinte (TIP)
 • Declaraţia cu privire la acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal - GDPR (TIP)
 • Alte acte necesare, după caz.


În cazul în care intervin modificări de natură să determine încetarea sau suspendarea plății drepturilor indemnizației pentru creșterea copilului, titularul are obligaţia ca în termen de max. 15 zile să comunice în scris modificările intervenite Direcției de Asistență Socială sau la AJPIS HARGHITACererile pot fi depuse la: Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc, P-ța Cetății nr. 1, Direcția de asistență socială, camera nr. 25-26. 

Telefon: 0266-315120/ 255.