chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 306 (30.09.2022)

privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 603/2012, încheiat cu Orange România S.A.

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 305 (30.09.2022)

privind aprobarea punerii la dispoziția Distribuției Energie Electrică Romania SA (DEER) Sucursala Harghita, a unor terenuri aflate în proprietatea publică al municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 304 (30.09.2022)

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 6/2008 privind însușirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 303 (30.09.2022)

privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenului aferent locuinţei, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 302 (28.09.2022)

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 147/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare, aprobare a notei de fundamentare a investiției, cheltuielor legate de proiect precum și de aprobare a acordului de parteneriat, a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale prin proiect cu titlul: "Dezvoltarea serviciului transport public ecologic în zona periurbană a municipiului Miercurea-Ciuc – Etapa 1" din Municipiul Miercurea-Ciuc, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.1.1 și a valorii maximă eligibilă a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 301 (22.09.2022)

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul: „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemului de management integrat al deșeurilor municipale prin înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Miercurea-Ciuc” în cadrul apelului de proiecte PNRR/ 2022/C3/S/I.1.A, componenta C3 – Managementul Deșeurilor, investiția I1. - Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune, subinvestiția I1.A. – Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar și valorii maxime eligibile a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 300 (22.09.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 43/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023-2025

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 299 (22.09.2022)

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul: „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemului de management integrat al deșeurilor municipale prin construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Miercurea-Ciuc” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, componenta C3 – Managementul Deșeurilor, investiția I1. - Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, subinvestiția I1.B. – Construirea de Insule Ecologice Digitalizate și valorii maxime eligibile a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 298 (13.09.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 43/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023-2025

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 297 (13.09.2022)

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 151/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul: „Reabilitarea exterioară a clădirii Primăriei”, din Municipiul Miercurea-Ciuc, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valorii maxime eligibile a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 296 (13.09.2022)

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 149/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul: „Reabilitarea clădirii Primăriei din str. Mihail Sadoveanu nr.4”, din Municipiul Miercurea-Ciuc, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valorii maxime eligibile a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 295 (13.09.2022)

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 150/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul: „Reabilitare și extindere/mansardare Casă de cultură municipală”, din Municipiul Miercurea-Ciuc, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 și valorii maxime eligibile a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 294 (06.09.2022)

privind restricționarea și închiderea circulației rutiere pe teritoriul municipiului Miercurea-Ciuc în timpul evenimentului Running Festival Csíkszereda powered by Skoda – în perioada 16–17 septembrie 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 293 (06.09.2022)

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 141/2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul: „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din Municipiul Miercurea Ciuc-Lot 1”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 292 (06.09.2022)

privind modificarea Art. 4 și înlocuirea Anexei nr. 3 a Hotărârii nr. 186/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare, aprobare a notei de fundamentare a investiției, cheltuielor legate de proiect precum și de aprobare descrierea sumară a investiției prin proiect cu titlul: "Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri în municipiul Miercurea-Ciuc" în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.2 și valoarea maximă eligibilă a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier