chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 261 (31.08.2022)

pentru modificarea Hotărârii nr. 360/2018 al Consiliului Local Miercurea-Ciuc, privind aprobarea studiului de fezabilitate privind „Sistemul de management al traficului”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 260 (31.08.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 43/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023–2025

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 259 (31.08.2022)

privind aprobarea acordului-contract încheiat între Municipiul Miercurea-Ciuc și LIDL ROMANIA S.C.S. în vederea construirii și amenajării accesului auto și pietonal dinspre B-dul Frăției, reconfigurarea locurilor de parcare, amenajarea de spații verzi, la noul magazin LIDL, conform PUZ aprobat prin Hotărârea nr. 192/2021

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 258 (31.08.2022)

privind aprobarea punerii la dispoziția Distribuției Energie Electrică Romania SA (DEER) Sucursala Harghita, a unor terenuri aflate în proprietatea publică al municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 257 (31.08.2022)

privind acceptarea unor donaţii oferite Municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 256 (31.08.2022)

privind aprobarea dezlipirii unui teren, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, Aleea Ciocârliei, în vederea intabulării acestuia

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 255 (26.08.2022)

privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1., 2. și 3. a Hotărârii nr. 148/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare, a notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul „Elaborarea/actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în Municipiul Miercurea-Ciuc” și a valorii maxime eligibile a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 254 (23.08.2022)

privind modificarea Anexei 2 al Hotărârii nr. 110/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu titlul: „Renovarea Galeriei Nagy Imre” și valoarea maximă eligibilă a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 253 (18.08.2022)

privind aprobarea înființării punctelor de lucru ale societății Csíki Sport és Rekreatív SRL

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 252 (18.08.2022)

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 239/2022 privind statului de funcții, a organigramei și a salariilor de bază pentru personalul contractual angajat la „Creșe Miercurea-Ciuc” începând cu data de 01 august 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 251 (18.08.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 360/2021 privind aprobarea participării Municipiului Miercurea-Ciuc la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu proiectul „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public a Municipiului Miercurea-Ciuc”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 250 (08.08.2022)

privind aporbarea modificării Hotărârii nr. 68/2016 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: „Reabilitare autogară”, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 249 (08.08.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 360/2021 privind aprobarea participării Municipiului Miercurea-Ciuc la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu proiectul „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public a Municipiului Miercurea-Ciuc”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 248 (08.08.2022)

privind aprobarea schimbării a destinației imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Zorilor nr. 34 și a studiului de oportunitate referitor la exploatarea acestuia

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 247 (08.08.2022)

privind aprobarea Planului de măsuri privind așezările informale de pe teritoriul UAT Miercurea-Ciuc, în speță a exclavelor rome din strada Șumuleu nr. 33, respectiv strada Primăverii

move_to_inboxDescarcă fișier