chevron_right
Helyi hivatalos közlöny

FOLYTATJUK AZ EGYHÁZAKKAL VALÓ SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉST

2 202401

Tegnap délelőtt a városházán, ma délben pedig az ügyfélközpontban fogadta munkaközösségünk a Szent Keresztet. Azt megelőzően pedig a város vezetői tartottak közös munkamegbeszélést a történelmi egyházak képviselőivel.

 

„Békesség e háznak! És minden lakójának!” – szólt Exc. és Ft. Tamás József ny. Segédpüspök és Ft. Darvas-Kozma József esperes-plébános köszöntése, aki a házszentelés alkalmából annak a megerősítését hozta el a Városháza munkatársai számára, hogy fontos szerepük van a nagyobb közösség egészében.

Korodi Attila polgármester ugyanakkor az egyház szerepét méltatta: fontos, hogy a közösségünk ebben a válságokkal teli időben az egyház értékteremtő, összekovácsoló erejéből építkezhessen. A városvezetés tegnap fogadta a történelmi egyházak képviselőit azon a találkozón, amelyet már negyedik éve tartanak meg. Ezek az év eleji megbeszélések a hitvilági élet kérdéskörére, illetve az együttműködés stragiai területeinek kijelölésére szolgálnak. A rendszeres egyeztetések fontosságát és hasznosságát egyértelműen jelzi az a tény, hogy az elmúlt években legtöbb templomunk, imaházunk, kolostorunk már jelentős megújuláson ment át, és sok olyan probléma oldódott meg, amely az évek során felgyűlt.

Az elmúlt három évben a Szent Kereszt Plébánia által benyújtott pályázatok segítségével felújították a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium bentlakását és étkezdéjét, a Szent Kereszt templom toronyát, kiállítótermet alakítottak ki a Márton Áron Kulturális Központban és javításokat végeztek a Millenniumi templom kupoláján.

Ugyancsak pályázati támogatásból újult meg a Szent Ágoston-templom belső világítása és történt meg a villámhárítók felszerelése, illetve a tornyok külső javítása, szigetelése.

Az egyházi pályázati rendszerben a város által nyújtott vissza nem térítendő forrásokból valósították meg a csíksomlyói Szent Péter és Pál plébániatemplom belső festését, a plébániához tartozó Betlehem kápolna homlokzatának felújítását, továbbá a taplocai templom fűtésrendszerének korszerűsítését, a csíkzsögödi templom régi fűtésrendeszerének felújítását, a kápolna kialakítását és annak hangosítását.

A református egyházközség a templom tetőjavítására, belső hőszigetelésére, az alap vízszivárgás elleni védelmére, valamint az imaház lépcsőházának felújítására nyert városházi támogatást, míg a unitárius egyházközség a templomi fűtésrendszer és a nyílászárók felújítására, valamint tetőjavításra.

Mindemellett az evangélikus templom belső falai hőszigetelési rendszerének kialakítását, a hargitafürdői pálos kolostor építését, illetve az ortodox egyház kápolnájának építését is támogatta a város.

A város 2021–2023 között 2,5 millió lejt fordított az egyházak támogatására.

A munkamegbeszélés témáját képezte a következő pályázási időszak előkészítése is. Mint azt Korodi Attila polgármester hangsúlyozta, a kormányzati döntések miatt szerényebb költségvetési keretekkel bár, de az együttműködés folytatódik. A jelen levők közösen fogalmazták meg azokat a stratégiai területeket, amelyek mentén az év folyamán együtt dolgoznak, és amelyek nem csak az egyházi épített örökséget érintik, hanem egyházi programokat is.

2 202401