chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 230 (29.07.2022)

privind aprobarea numirii Consiliului de Administraţie al Institutului de Cercetare SICULUS pentru o perioadă determinată

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 229 (29.07.2022)

privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din Municipiul Miercurea-Ciuc – str. Márton Áron nr. 1AB”, inclusiv anexei privind descrierea sumară a investiției propuse și a valorii maxime eligibile a proiectului

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 228 (29.07.2022)

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru investiția: „Reabilitarea străzilor adiacente străzii Harghita: Oltul și Vultur”

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 227 (29.07.2022)

privind aprobarea atribuirii dreptului de proprietate al suprafeței de 250 mp

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 226 (29.07.2022)

privind aprobarea analizei stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul II (aprilie–iunie) al anului 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 225 (29.07.2022)

privind modificarea Hotărârii nr. 43/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 şi estimări pentru anii 2023–2025

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 224 (29.07.2022)

privind aprobarea studiului de oportunitate referitor la terenul situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Mihail Sadoveanu nr. 29/A

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 223 (29.07.2022)

privind aprobarea dezlipirii unor terenuri, situate în municipiul Miercurea-Ciuc, în vederea intabulării acestora

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 222 (29.07.2022)

privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 37/17.02.2009 al imobilului situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Szék nr. 139

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 221 (29.07.2022)

privind aprobarea punerii la dispoziția Distribuției Energie Electrică Romania SA (DEER) Sucursala Harghita, a unor terenuri aflate în proprietatea publică al municipiului Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 220 (29.07.2022)

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 6/2008 privind însușirea Listei de inventar cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 219 (29.07.2022)

privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenurilor aferente locuinţelor, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondul locativ de stat

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 218 (29.07.2022)

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, pentru lunile august, septembrie, octombrie 2022, respectiv locțiitorului acestuia

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 217 (01.07.2022)

privind închiderea circulației rutiere pe unele zone ale teritoriului municipiului Miercurea-Ciuc în timpul evenimentului cultural „Ziua celor O Mie de Fete Secuiene”, în data de 2 iulie 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 216 (30.06.2022)

privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local Miercurea-Ciuc în AGA a Csíki Sport és Rekreatív SRL, să voteze numirea administratorului societății Csíki Sport és Rekreatív SRL

move_to_inboxDescarcă fișier