chevron_right
Monitorul oficial local

Hotărâri

Hotărârea nr. 67 (24.03.2023)

privind aprobarea depunerii de către municipiul Miercurea-Ciuc a proiectului de finanțare „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Miercurea-Ciuc” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare (PNRR) pentru componenta PNRR C15- Investiția 9, 11, 13 respectiv 14

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 66 (24.03.2023)

privind modificarea Hotărârii nr. 26/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024-2026

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 65 (07.03.2023)

privind aprobarea depunerii cererii de finanțare, aprobare a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului, cheltuielor legate de proiect pentru proiect cu titlul: „Investiție în Dezvoltarea și Dotarea a Campusului Regional – profesional integrat în Municipiul Miercurea Ciuc pentru dezvoltarea învățământului dual” în cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare (PNRR) pentru componenta PNRR C15- Investiția 6 - Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 64 (28.02.2023)

privind aprobarea participării Municipiului Miercurea-Ciuc, în calitate de Lider, la constituirea Consorțiului pentru învățământ dual pentrudezvoltarea de campusuri profesionale integrate în Municipiul Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 63 (28.02.2023)

privind aprobarea modificării Statului de funcţii și al aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc aprobată prin H.C.L. nr. 238/2022, rectificată, cu modificările și completările ulterioare

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 62 (28.02.2023)

privind aprobarea procedurii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, a anunțului public, a cererii de finanțare, a metodologiei de finanţare şi a ghidului de decontare, a ghidului solicitantului și a contractului cadru de finanţare nerambursabilă pentru activitățile culturale non profit de interes local pe anul 2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 61 (28.02.2023)

privind modificarea Hotărârii 26/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 60 (28.02.2023)

privind elaborarea P.U.Z. strada Sarkadi Elek

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 59 (28.02.2023)

privind aprobarea raportului de evaluare a activității asistenților personali al persoanelor cu handicap grav în semestrul II anul 2022

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 58 (28.02.2023)

privind aprobarea raportului anului 2022 și a programului anual al Editurii Csíkszereda pentru anul 2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 57 (28.02.2023)

privind aprobarea raportului anului 2022 și a programului anual al Teatrului Municipal „Csíki Játékszín” pentru anul 2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 56 (28.02.2023)

privind aprobarea raportului anului 2022 și a programului minimal anual al Ansamblului Naţional Secuiesc Harghita – ,,Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes” pentru anul 2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 55 (28.02.2023)

privind aprobarea raportului anului 2022 și a programului minimal anual al Muzeului Secuiesc al Ciucului pentru anul 2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 54 (28.02.2023)

privind aprobarea raportului anului 2022 și a programului minimal anual al CSM Miercurea-Ciuc - „VSK Csíkszereda” pentru anul 2023

move_to_inboxDescarcă fișier

Hotărârea nr. 53 (28.02.2023)

privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de sprijin financiar cultelor religioase recunoscute de lege care își desfășoară activitatea în municipiul Miercurea-Ciuc

move_to_inboxDescarcă fișier